Præsentation

Indehavere:

Ingeniør Ole Blom
Teknisk designer Anette Bille.

Om firmaet:

Firmaet er grundlagt i 1959 som Hans Okholm A/S, men har siden 2000 været kørt videre som Okholm ApS med de nuværende ejere Ole Blom og Anette Bille.

Hos Okholm ApS beskæftiger vi os hovedsageligt med rådgivning og projektering i forbindelse med husbygningsopgaver for såvel offentlige som private bygherrer inden for specialerne bærende konstruktioner og VVS-installationer.

Projektering foregår ved hjælp af programmerne AutoCad, Byg-Cad, Word, Excel samt tekniske beregningsprogrammer som Robot Structural Analysis, Just-R, Build Desk.

Som rådgivende ingeniørfirma har vi kompetencer indenfor alle de gængse ingeniørdiscipliner:

Projektering af Statik, bærende konstruktioner, VVS-installationer, kloak og ventilation, fundering. Vi bistår i alle byggeriets faser.
Renovering Tagrenovering, vinduesudskiftning, facaderenovering, altaner, kældre.
Byggetilladelse Udfører projektmateriale for myndighedsbehandling samt indhentning af byggetilladelse.
Bygherrerådgivning Bistår bygherre med uvildig rådgivning for at sikre optimale tekniske løsninger og korrekt udførelse.
Fagtilsyn
Byggestyring
Energiberegning Varmetabsramme, energiramme, energiroptimering, vi gennemgår bygning og beregner rentabiliteten af mulige energibesparelser.
Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner På baggrund af en gennemgang af ejendommen, lægger vi en plan for vedligeholdelse i en fremtidig årrække.
Tilstandsvurdering /rapport Gennemgang af ejendommen fra kælder til kvist, med beskrivelse af de enkelte bygningsdeles tilstand og forventet levetid samt vedligeholdelses/renoveringsforslag og vedligeholdsplaner.
El-installationer Vi har et tæt samarbejde med el-ingeniører.
Eftersyn 1-års og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden
Optegning På AutoCad af eksisterende bygningstegninger med henblik på ombygning eller tilbygning.

Der lægges vægt på godt samarbejde og vi kan i kraft af vores størrelse tilbyde en hurtig og fleksibel arbejdsform.

Vores lokalområde dækker Furesø Kommune; Værløse, Kirke Værløse, Hareskovby, Jonstrup og Farum, og tillige nabobyerne Ballerup, Bagsværd og Gladsaxe, men vi påtager os naturligvis opgaver i hele landet.